Kardinalstick

บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ทำมาเพื่อลดการสูบบุหรี่ธรรมดา เพราะบุหรี่ธรรมดาสามารถสร้างอันตรายให้กับผู้สูบและผู้อยู่ใกล้ได้เยอะมากและในปัจจุบันในสถานที่บางแห่งก็ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ธรรมดาแล้วเพราะด้วยกลิ่นและควันที่ออกมาสามารถสร้างอันตรายให้ผู้อื่นได้ เลยมีการเลือกเป็นบุหรี่ไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นเพราะบุหรี่ไฟฟ้าเองนั้นไม่มีการเผาไหม้ทำให้ลดความเสี่ยงจากการเผาไหม้ของบุหรี่ไปได้ด้วยนั่นเอง อีกทั้งยังสามารถเลือกปริมาณของนิโคตินในน้ำยาได้ดด้วย แต่ก็ไม่ใช่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีผลเสียเลยเพราะก็ยังมีสารนิโคตินที่ทำให้เสพติดได้เหมือนเดิมและส่งผลเสียกับร่างกายได้เช่นกัน หรืออาจจะทำให้เกิดการรับนิโคตินที่เกินขนาดได้อีกด้วย โดยบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าบุหรี่ธรรมดาที่ว่าอย่างน้อยก็ไม่เกิดการเผาไหม้ของนิโคตินเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบ ก็จะลดความอันตรายที่เกิดการการเผาไหม้จากบุหรี่ธรรมดานั่นเอง และก็ควรจะต้องหาบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อร่างกายมากขึ้นไปอีกนั่นเอง